Advies

 Voorschriften
Ondernemingen en bedrijven welke gevaarlijke stoffen vervoeren, laden en/of lossen moeten met ingang van 1 januari 2000 een Veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting komt voort uit een Europese Richtlijn. De Veiligheidsadviseur moet nagaan of de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen adequaat worden nageleefd, geeft advies aan de bedrijfsleiding, meldt incidenten en stelt het verplichte jaarverslag op.


U vervoert incidenteel gevaarlijke stoffen...
....en u heeft geen veiligheidsadviseur in vaste dienst, maar u dient wettelijk wel over de expertise van een Veiligheidsadviseur te beschikken. Projectbureau Opleiding & Advies biedt u de mogelijkheid een beroep te doen op één van haar eigen gecertificeerde Veiligheidsadviseurs.
           Deze Veiligheidsadviseur neemt u de taken uit handen die Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen aan uw bedrijf stelt. Wetgeving, classificatie, identificatie, tankvoorschriften, kenmerking en etikettering van de transportmiddelen, bouw en uitrusting van de transportmiddelen, behandeling van de lading, documenten, verpakkingen, procedures voor verzending, Nederlandse bepalingen en veiligheid worden in overleg met u door ons verzorgd en gecontroleerd. Bovendien stelt onze Veiligheidsadviseur uw verplichte jaarverslag op.


Opleidingstraject
Van de Veiligheidsadviseur wordt ondermeer verwacht dat deze u en uw medewerkers op de hoogte houdt van relevante veranderingen in het ADR. Maar ook de verplichte bedrijfspecifieke opleiding verzorgd voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen te maken hebben, zoals loods- en administratief medewerkers. Projectbureau kan in overleg het volledige ADR-opleidingstraject voor uw bedrijf verzorgen. Van ADR-basiscertificaat tot een maatgemaakte ADR-opleiding voor leidinggevenden, zonodig met VCA-certificaat.