Advies

 

Veiligheidsadviseur

Voorschriften
Ondernemingen en bedrijven welke gevaarlijke stoffen vervoeren, laden en/of lossen moeten met ingang van 1 januari 2000 een Veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting komt voort uit een Europese Richtlijn. De Veiligheidsadviseur moet nagaan of de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen adequaat worden nageleefd, geeft advies aan de bedrijfsleiding, meldt incidenten en stelt het verplichte jaarverslag op.

U vervoert incidenteel gevaarlijke stoffen...
....en u heeft geen veiligheidsadviseur in vaste dienst, maar u dient wettelijk wel over de expertise van een Veiligheidsadviseur te beschikken. Projectbureau Opleiding & Advies biedt u de mogelijkheid een beroep te doen op één van haar eigen gecertificeerde Veiligheidsadviseurs.
Deze Veiligheidsadviseur neemt u de taken uit handen die Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen aan uw bedrijf stelt. Wetgeving, classificatie, identificatie, tankvoorschriften, kenmerking en etikettering van de transportmiddelen, bouw en uitrusting van de transportmiddelen, behandeling van de lading, documenten, verpakkingen, procedures voor verzending, Nederlandse bepalingen en veiligheid worden in overleg met u door ons verzorgd en gecontroleerd. Bovendien stelt onze Veiligheidsadviseur uw verplichte jaarverslag op.

Opleidingstraject
Van de Veiligheidsadviseur wordt ondermeer verwacht dat deze u en uw medewerkers op de hoogte houdt van relevante veranderingen in het ADR. Maar ook de verplichte bedrijfspecifieke opleiding verzorgd voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen te maken hebben, zoals loods- en administratief medewerkers. Projectbureau kan in overleg het volledige ADR-opleidingstraject voor uw bedrijf verzorgen. Van ADR-basiscertificaat tot een maatgemaakte ADR-opleiding voor leidinggevenden, zonodig met VCA-certificaat.
 


HRM
 
HRM
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Hierdoor worden organisaties gedwongen steeds sneller en ingrijpender strategische keuzes te maken om vervolgens die organisatie daaraan aan te passen. Het personeelsbestand en de arbeidsmarkt worden steeds gedifferentieerder(verschillende generaties, verschillende arbeidsrelaties). Door wet- en regelgeving zien we ook dat het personeelsbestand flexibeler dient te worden zowel in individuele kenmerken van mensen(kennis, vaardigheden, competenties) als in opbouw en inzet.
Dit vraagt om een strategisch HRM beleid. Wij adviseren en begeleiden u bij het opstellen van een strategisch HRM beleid. Uiteraard bieden we ook de begeleiding op projectbasis voor de uiteindelijke implementatie van dit beleid.

Consultancy bedrijfsprocessen

Veranderende marktomstandigheden maken dat organisaties zich snel dienen aan te passen. Processen dienen efficiënt en lean te worden ingericht zodat verspillingen worden voorkomen, kosten worden bespaard en kwaliteit wordt verbeterd.
Zijn uw bedrijfsprocessen geoptimaliseerd? Een externe adviseur kijkt met een frisse en onbevangen blik naar uw organisatie en de (deel)processen en kan u bij de procesoptimalisatie assisteren. Als basis van onze aanpak gebruiken wij hiervoor de tools vanuit de Lean Six Sigma methode.

Projectmanagement
Prachtige plannen voor het implementeren van een kwaliteitssysteem, maar uiteindelijk slokt de dagelijkse operatie uw kostbare tijd op en erger nog: vervolgens belanden de plannen ergens in een bureaulade. Herkenbaar? Heeft u al eens overwogen om een dergelijk project uit te besteden of u te laten begeleiden bij zo’n veranderingsproces?

Voor u als ondernemer biedt uitbesteden het voordeel dat vaste kosten variabel worden en minstens zo belangrijk: u kunt zich blijven richten op uw dagelijkse processen en aandachtsgebieden, waar wij de uitdaging aangaan om deze te verbeteren en uiteindelijk u de vruchten daarvan te laten plukken.

Altijd in nauwe samenspraak met u!

Met onze aanpak bieden wij een one-stop concept waarmee uw organisatie op meerdere fronten dan alleen het HRM gedeelte fris de toekomst in kan.