20 januari 2016 - Hoe zit het nu echt met die Code95

Wij merken iedere dag weer dat er een wolk van onduidelijkheid hangt rondom het Code95 traject voor beroepschauffeurs, of beter gezegd: bezitters van een vrachtwagen- of busrijbewijs aangezien dat de categorie is waar het om draait. Dus de categorieën C,C1, CE, D, D1 en DE rijbewijs,  zonder onderscheid tussen beroepsgoederenvervoer, werkgevers of werknemers, zijn het onderwerp van dit verhaal.

 Om alle onduidelijkheid uit de wereld te hebben volgen hieronder de vrijstellingen zoals die nu gelden:

Bekwaamheid

Chauffeurs die het D rijbewijs hebben gehaald voor 10 september 2008 hebben basisvakbekwaamheid tot 10 september 2015 en chauffeurs die het rijbewijs C hebben gehaald voor 10 september 2009 hebben basisvakbekwaamheid (lees geldig chauffeursdiploma)  tot 10 september 2016.

Per 10 september 2015 (D, D1, DE), respectievelijk 10 september 2016 (C, C1, CE) dient de code 95 op het rijbewijs te staan.

 Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (D-rijbewijs) of 10 september 2009 (C- rijbewijs) slaagt voor zijn vakbekwaamheid, heeft vanaf dat moment vijf jaar de tijd om de nascholing te volgen, dus niet tot 10 september 2016 maar tot vijf jaar na afgiftedatum rijbewijs.

 Minder dan 12 uur

De uitzondering van code 95 voor chauffeurs, die minder 12 uur per week rijden, is vervallen. De vrijstelling van nascholing, voor het vervoer van eigen materieel dat de chauffeur zelf gebruikt voor zijn werk (mits minder dan 12 uur rijden per week), blijft wel bestaan.

 Niet meer bijspringen

Door het vervallen van de algemene vrijstelling voor code 95 voor chauffeurs, die minder dan 12 uur per week rijden, is het minder gemakkelijk geworden om even bij te springen. Bijvoorbeeld wanneer een chauffeur van een trekker met mesttankoplegger aan zijn maximale rijtijd zit. Tot 10 september 2016 kan een collega tractorchauffeur, met een vrachtautorijbewijs zonder code 95, nog even bijspringen. Vanaf 10 september 2016 is dat dus niet meer mogelijk, dat kan pas weer als deze parttime chauffeur ook zijn code 95 heeft behaald.

 Vervoer eigen materieel vrijgesteld

Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren, die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit is, blijven wel vrijgesteld van de nascholing voor code 95. Een voorbeeld is het vervoer van een graafmachine, die de chauffeur vervolgens zelf gaat bedienen. In Nederland wordt het ‘rijden niet de voornaamste activiteit is’ uitgelegd als niet meer dan 12 uur per week rijden. De chauffeur moet wel aantonen dat er niet meer dan 12 uur per week wordt gereden. Dat kan door gebruik van de tachograaf, maar dat mag ook handmatig. In de administratie moeten dan datum, naam chauffeur, begin kilometerstand, eind kilometerstand, begin rijtijd, eind rijtijd en paraaf chauffeur worden bijgehouden. Een chauffeur die alleen maar materieel verplaatst en vervolgens niet zelf op werk bedient, moet dus wel de code 95 hebben.

 Nieuwe vrijstelling

Wel is er een nieuwe vrijstelling gekomen, die binnen de Europese richtlijn voor nascholing van beroepschauffeurs past. Chauffeurs die zo nu en dan worden ingezet om lege voertuigen op te halen, hoeven niet de verplichte nascholing te volgen. Het rijden met lege voertuigen is geen commercieel vervoer. Hierdoor wordt het mogelijk om een chauffeur die vanwege de rij- en rusttijden niet tijdig terug is, opgehaald kan worden door bijvoorbeeld een planner.

 Kortom

Meer dan  wat hierboven beschreven staat houdt de Europese richtlijn voor de nascholing, algemeen bekend als Code95 niet in. Kortom: ga bij jezelf na of je voor of na september 2009 je chauffeursdiploma/rijbewijzen hebt gehaald. Ga daarnaast na wat de aard van je werk is en bepaal op grond van wat hierboven staat of je alsnog je 35 uur nascholing dient te behalen.

 Mocht dat laatste het geval zijn: neem dan vooral contact met ons op om nadere informatie  te krijgen met betrekking tot mogelijke opleidingen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding hiervan neem dan vooral contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Nieuws items
20 januari 2016 - Hoe zit het nu echt met die Code95
Wij merken iedere dag weer dat er een wolk van onduidelijkheid hangt rondom het Code95 traject voor beroepschauffeurs, of beter gezegd: bezitters van een vrachtwagen- of busrijbewijs aangezien dat de categorie is waar het om draait. Dus de categorieën C,C1, CE, D, D1 en DE rijbewijs, zonder onderscheid tussen beroepsgoederenvervoer, werkgevers of werknemers, zijn het onderwerp van dit verhaal.
lees meer...

13 januari 2016 - LET OP: Code95 deadline nadert
Het is alweer 2016 en dat betekent dat de klok steeds sneller begint te tikken wanneer we het over Code 95 hebben, oftewel de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.
lees meer...

8 december 2015 - Wijziging VLG door nieuwe tunnels
De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is met ingang van 19 november gewijzigd in verband met de toevoeging van twee nieuwe tunnels.
lees meer...

4 november 2015 - Vrijstelling volgens ADR
Zoals algemeen bekend dient het vervoer van gevaarlijke stoffen te voldoen aan de regels van het ADR. In bepaalde gevallen is een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van het ADR mogelijk en daar kan het voor de partijen die niet alle dagen met gevaarlijke stoffen te maken hebben een soms schimmige wereld worden.
lees meer...

5 oktober 2015 - Inspectie vervoer gevaarlijke stoffen bij ziekenhuizen
ILT voert dit najaar en in 2016 inspecties uit bij ziekenhuizen en particuliere klinieken.
lees meer...

5 oktober 2015 - Vrijstellingen binnen het ADR? Hoe zat het ook alweer?
Vervoer van gevaarlijke stoffen met voldoen aan het ADR, maar waar vinden we de vrijstellingen?
lees meer...

28 september 2015 - Goedkope heftruckopleidingen gevaarlijk
Steeds meer Nederlanders proberen hun rijvaardigheden in en om het magazijn bij te spijkeren door het volgen van goedkope, snelle heftruckopleidingen die uiteindelijk duurkoop blijken te zijn.
lees meer...

1 september 2015 - Workshop Groener Schoner en Slimmer met Brandstof
Op 17 september en 5 oktober as. organiseren wij een Workshop Groener Schoner en Slimmer met Brandstof
lees meer...

13 juli 2015 - Nieuwe regels voor bedrijven die met Gevaarlijke Stoffen werken
Vanaf 8 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken
lees meer...

6 juli 2015 Vrijstelling Code 95 <12 uur vervallen
Het Ministerie heeft middels een brief aangegeven aan de brancheorganisaties dat de vrijstelling voor Code95 voor het rijden <12 uur komt te vervallen.
lees meer...

30 juni 2015 - Let op: vakantiekrachten!
Met de start van het vakantiewerkseizoen worden weer veel onervaren jongeren tijdelijk ingezet voor allerlei magazijnwerkzaamheden.
lees meer...

22 juni 2015 Jaaroverzicht Nascholing Code 95 alleen nog digitaal
Het CBR verstuurt de jaarlijkse overzichten met gevolgde Code 95 cursussen niet meer rechtstreeks naar de chauffeurs.
lees meer...

15 juni 2015 Nieuwe ADR per 1-7-2015 van kracht
Per 1-7-2015 wordt het nieuwe ADR van kracht. Tot op heden werd nog gebruik gemaakt van de overgangsregeling.
lees meer...

21 april 2015 NIWO waarschuwt
Geen vergunningbewijs in de auto kan leiden tot boetes!
lees meer...

2 maart 2015 Nieuwe ADR - boeterichtlijn van kracht
Met ingang van 1 maart 2015 wordt de ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Hiermee komt de Richtlijn uit 2011 te vervallen.
lees meer...

18 februari 2015 Nieuwe regels tachograaf
Op 2 maart treedt een nieuwe tachograafverordening in werking
lees meer...

5 februari 2015 - Wijzigingen schriftelijke instructies
De schriftlijke instructie, ook wel gevarenkaart, voor ADR-vervoer is gewijzigd. De huidige kaart is nu nog te gebruiken tot 1 juli 2017.
lees meer...

28 januari 2015 Definitieve regeling Code95 oudere chauffeurs
De diverse branche-organisaties en betrokken vakbonden hebben gisteren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van deze wijziging.
lees meer...

19 januari 2015 Patronaal attest niet langer nodig vanaf 2 maart as
Het patronaal attest (verklaring van activiteiten) is vanaf 2 maart a.s. niet meer verplicht
lees meer...

7 januari 2015 Ook SOOB in 2015!
Het beleid van SOOB voor scholingssubsidies wordt voortgezet in 2015. Een van de grootste veranderingen is nu ook de verstrekking op herhalingsopleidingen zoals ADR.
lees meer...

19 december 2014 Samen op weg naar een veilig 2015
Wij zijn verheugd en trots te melden dat we recentelijk ons bedrijf hebben uitgebreid met twee zusterbedrijven EOS BV en EurAtex BV uit Hengelo (G). Tevens zijn de bedrijfsactiviteiten en het personeel sinds kort onderbracht op onze centraal gelegen locatie in Duiven pal aan de A12.
lees meer...

12 december 2014 Subsidieregeling behoud Vakbekwaamheid versoepeld
De regeling voor werkloze chauffeurs, kraanmachinisten en logistiek medewerkers om wettelijk verplichte scholing te volgen is versoepeld.
lees meer...

11 nov. 2014 Wijziging vrijstelling Code 95 oudere chauffeurs
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 moeten volgens Europese Commissie voldoen aan de Code 95 Richtlijn vanaf voorjaar 2015
lees meer...

10 november 2014 Risico-Inventarisatie in Transport en Logistiek
Uit inspecties - die plaatsvonden van 2011 tot en met 2013 - blijkt dat werknemers in de sector Transport en Logistiek blootstaan aan verschillende risico’s.
lees meer...

31 oktober 2014 Kamer wil goedkopere tachograafkaarten
De Tweede Kamer wil dat Kiwa de prijs voor tachograafkaarten verlaagt. De Tweede Kamerleden Bisschop, Dik-Faber, De Rouwe en Madlener dienden hiervoor een motie in.
lees meer...

20 oktober 2014 Meer bemoeienis veiligheid Inspectie SZW
De verladers in Nederland vinden het onverstandig dat de Inspectie SZW van plan is om een ‘minder meedenkende rol’ te spelen. Bedrijven die hulp kregen van SZW, ervoeren dit namelijk als zeer positief.
lees meer...

01 oktober 2014 Uitstel Code95 Nederlandse Chauffeurs
Er zijn de laatste tijd geruchten en daadwerkelijke voorvallen van chauffeurs die in het buitenland beboet worden voor het niet op orde hebben van Code95
lees meer...

26 september 2014 B2B De Liemers - 30 september 2014 - Duiven
Bezoek ons, vind de 25 risico's en maak kans op een leuke en veilige prijs!
lees meer...

2 september 2014 B2B De Liemers - 30 september 2014 - Duiven
Het is alweer zover! DE ondernemersbeurs van de Achterhoek en De Liemers vindt weer plaats op 30 september aanstaande in Duiven!
lees meer...

29 juli 2014 - Helft taxisector heeft nog geen BCT, eerste boetes uitgedeeld
Ruim de helft van de taxisector heeft nog geen Boordcomputer Taxi (BCT) ingebouwd. De eerste boetes zijn uitgedeeld.
lees meer...

28 juli 2014 Geen gevaarlijke stoffen bij brand in Wilp
WILP (ANP) - Er zijn vermoedelijk geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand die zaterdag heeft gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf bij Wilp (Gelderland).
lees meer...

28 juli 2014 Nieuwe overeenkomst ADR - Afvalstoffen
In de Staatscourant 2014, 20694 is de multilaterale overeenkomst M275 gepubliceerd, voor het explosiedrukgolfbestendig ontwerpen van druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen).
lees meer...

16 juli 2014 - Stijging boetes voor onjuist gebruik tachograaf
Onlangs is een chauffeur in Frankrijk beboet met Eur 2.970 omdat deze chauffeur niet aan het begin en het einde van zijn dagelijkse werkperiode de landcode heeft ingevoerd in de digitale tachograaf.
lees meer...

14 juli 2014 Explosie Beuningen
BEUNINGEN (gld) - Maandagmiddag werd een explosie gemeld bij een bedrijf aan de Platinawerf in Beuningen.
lees meer...

7 juli 2014 - Ontruiming na calamiteit met waterstofperoxide
In Almelo is onlangs een magazijn ontruimd nadat een vat met waterstofperoxide was geknapt
lees meer...

5 juli 2014 - Vrachtauto met busjes deodorant in brand
De A73 tussen Vierlingsbeek en Boxmeer richting Nijmegen is vrijdag een tijdje dicht geweest. Bij Boxmeer stond een vrachtwagen met busjes deodorant in brand.
lees meer...

3 juli 2014 - Dodelijk ongeval met heftruck in Hengelo(O)
Bij een ernstig bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Europalaan in Hengelo is rond half zeven vanmorgen een 50-jarige man uit Hengelo om het leven gekomen.
lees meer...

2 juli 2014 - Dieselverbruik transport moet verder omlaag
Hoewel hernieuwbare LNG voor de toekomst de brandstof is voor het vervoer op de lange afstand en het zwaar transport, blijft de conventionele diesel nog lang domineren.
lees meer...

30 juni 2014 - Inspectie intensiveert komende jaren tachograaffraude
De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat de komende jaren strenger controleren op tachograaffraude. Van incidenten is volgens de Inspectie al lang geen sprake meer. De Inspectie schrijft dit in haar meerjarenplan 2014-2018.
lees meer...

7 mei 2014 - Geen eigen vervoer gevaarlijke stoffen, toch veiligheidsadviseur nodig
Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur beschikken
lees meer...

24 april 2014 - Drie op de tien ADR transporten niet in orde bij controle
Bij een controleactie op het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) in de Benelux bleken drie op de tien gecontroleerde voertuigen niet in orde. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vrijdag.
lees meer...

7 april 2014 - Pas op voor boetes! Route gevaarlijke stoffen Den Haag klaar

lees meer...

5 april 2014 - Ongeval tijdens ladingzekeren
WAGENINGEN - Op de Vadaring in Wageningen is donderdagmiddag een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Letland bij een ongeval overleden.
lees meer...

28 maart 2014 - Altijd op zoek naar de juiste Schriftelijke Instructie?
Kent u dat gevoel? Zending met ADR goederen gereed voor laden, documenten prima voor elkaar en dan komt er een buitenlandse chauffeur laden.
lees meer...

19 maart 2014 - Is een heftruckcertificaat verplicht?
Vanuit Arbowetgeving wordt deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist.
lees meer...

3 maart 2014 - Duo valt hoog van heftruck op bedrijfsfeest

lees meer...

27 februari 2014 - Flinke stijging ladingdiefstallen
Het aantal aangiften van ladingdiefstal uit vrachtwagens of een poging daartoe, is vorig jaar flink toegenomen. TLN roept op tot maatregelen.
lees meer...

Afgevallen lading zorgt voor problemen (4-2-2014)

lees meer...

Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.
lees meer...

Man overleden bij ongeval heftruck

lees meer...

Meer handhaving IL&T veiligheidsadviseurs

lees meer...

Europees akkoord digitale tachograaf gemiste kans
TLN en EVO zijn ontevreden met de Europese plannen voor een nieuwe digitale tachograaf. Het Europees Parlement stemde woensdag tot onvrede van beide organisaties in met het voorstel voor een nieuwe technische upgrade voor tachografen die de rij en rusttijden digitaal registreert.
lees meer...

Twee ton boete voor dodelijk ongeluk

lees meer...

Chauffeur gevaarlijke stoffen mag niet gemakzuchtig zijn.

lees meer...

Zwaar gewond na val uit Hoogwerker

lees meer...

Meer gevaarlijke bedrijven voldoen
Na de Moerdijkbrand in 2011 bleek dat er veel mis was met de opslag van gevaarlijke stoffen
lees meer...

Beveiligingsopleiding Medewerker Luchtvracht en Opleiding Veiligheidsadviseur RID een succes!
16 April 2013
lees meer...

Kampioen!!
15 april 2013
lees meer...

Dames 1 afdeling handbal zaterdag kampioen!?
10 April 2013
lees meer...

Rechter: Onveilig gedrag reden voor ontslag
19 september 2012
lees meer...

Diverse gebreken tijdens controle vervoer gevaarlijke stoffen.
19 September 2012
lees meer...

Vaak gebreken bij vervoer gevaarlijke stoffen
11 Juli 2012
lees meer...

ILenT - Ontwikkelingen
5 Juni 2012 - De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt scherp toezicht op niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en hun onderaannemers.
lees meer...

Handbalsters WESEPE pakken voor 2de jaar op rij de beker !
4 Juni 2012 - Wesepe mocht zaterdagavond voor het tweede jaar op rij de champagnefles ontkurken. De Sallandse ploeg won in de finale in Gorssel - net als vorig jaar - van Pacelli uit Ziewent.
lees meer...

Chinezen dood door giftige stoffen
3 Juni 2012
lees meer...