ILenT - Ontwikkelingen

Op 1 april 2010 is de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. 209, nr. 19721) van kracht geworden. In deze regeling staat dat instanties die keuringen verrichten van onder andere verpakkingen, IBC’s en tankcontainers die zijn bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen erkend moeten zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De regeling kende een overgangstermijn van twee jaar, waarin de instanties de tijd hebben gehad om een erkenning te verkrijgen. De overgangsregeling liep af op 1 april 2012. 

De ILT is ook aangewezen om toezicht te houden op de erkende instanties. In die rol heeft de ILT in april 2012 de bedrijven geïnformeerd over het verlopen van de overgangstermijn en zijn inspecties uitgevoerd. Uit deze inspecties is gebleken dat een aantal bedrijven na 1 april 2012 toch bepaalde keuringen heeft verricht. Deze bedrijven hebben van de ILT een voornemen gekregen van het opleggen van een last onder dwangsom als ze daarmee doorgaan. 

Uit de inspecties bleek ook dat sommige instanties er niet van op de hoogte zijn dat de regeling ook geldt voor onderaannemers. Ook deze onderaannemers mogen geen keuringshandelingen meer verrichten na 1 april 2012. Het gaat dan onder andere om bedrijven die IBC’s (Intermediate Bulk Containers) periodiek 2,5 en 5 jaarlijks keuren.  Behalve de instanties zelf worden ook de onderaannemers geïnspecteerd door de ILT. 

Mede door de recente handhavingacties van de ILT is de verpakkingsindustrie in Nederland zich nu bewust van de consequenties van de regeling. Veel bedrijven hebben inmiddels de nodige maatregelen getroffen om hun keuringswerkzaamheden weer te mogen voortzetten.

De niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen blijven de nodige aandacht houden van de ILT. Mocht tijdens inspecties blijken dat er handelingen worden verricht die in strijd zijn met de regeling, dan treedt de ILT handhavend op. 

Let op: Verpakkingen van een niet erkende instantie waarvoor een certificaat (goedkeuring) is afgegeven, zijn nog wel tijdelijk toegestaan. De voorwaarde hierbij is wel, dat deze instantie tussen 1 april 2011 en 31 maart 2012 nog een kwaliteitscontrole (audit) heeft uitgevoerd  bij de fabrikant van deze verpakkingen. Deze geproduceerde verpakkingen mogen dan nog maximaal 1 jaar na deze uitgevoerde audit op de markt worden gebracht.

Nieuws items
30-05-2017 Weekendrust verboden in Duitsland
Duitsland heeft definitief een verbod ingesteld op het doorbrengen van de normale weekendrust van 45 uur in de cabine.
lees meer...

09-05-2017 - Hoge boetes voor gaten in Tacho-data
In 2016 hebben diverse bedrijven hoge boetes gekregen voor het ontbreken van Tacho-data.
lees meer...

4 oktober 2016 - Beleidsregel Veiligheidsadviseur in Staatscourant
Nieuwe beleidsregel Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen Op 1 oktober jl. is de nieuwe Beleidsregel Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd in de Staatscourant.
lees meer...

3 oktober 2016: 2016, nu al het recordjaar in heftruckongevallen met een dodelijke afloop
Feiten tot nu toe op een rij: - Per jaar 1700 ongevallen met een heftruck - 150 hiervan zijn een zwaar ongeval - Per jaar gemiddeld 7 doden, nu in de eerste 7 maanden an 7 dodelijke ongevallen - Heftruckongevallen staan op de 4e plaats in de ongevallen op de werkvloer top 10
lees meer...

12 juli 2016 - Wacht niet te lang met Code95 training!
Ook gisteren weer volop in het nieuws: 128.000 chauffeurs hebben hun 35-urige opleiding al voor elkaar, maar er zijn nog steeds tienduizenden chauffeurs die nog niet voldoen aan de scholingseis van 35 uur voor 10 september 2016.
lees meer...

30 mei 2016 - NIEUW!! Fysieke Belasting voor Code95
Op zaterdag 28 mei heeft de kick-off plaatsgevonden van onze nieuwe Code95 training Fysieke Belasting.
lees meer...

22 maart 2016 - Feiten over ongevallen op de werkvloer
Dagelijks zijn er in Nederland duizenden mensen in magazijnen en distributiecentra aan het werk. Waar mensen werken, daar gebeuren ongelukken, dat is algemeen bekend. De logistieke sector staat na de industrie, afvalsector en de bouw op een vierde plaats. We zetten een aantal feiten over deze meest voorkomende ongelukken op een rij.
lees meer...

16 maart 2016 2000 Chauffeurs gezocht
Op zoek naar nieuwe chauffeurs?
lees meer...

20 januari 2016 - Hoe zit het nu echt met die Code95
Wij merken iedere dag weer dat er een wolk van onduidelijkheid hangt rondom het Code95 traject voor beroepschauffeurs, of beter gezegd: bezitters van een vrachtwagen- of busrijbewijs aangezien dat de categorie is waar het om draait. Dus de categorieën C,C1, CE, D, D1 en DE rijbewijs, zonder onderscheid tussen beroepsgoederenvervoer, werkgevers of werknemers, zijn het onderwerp van dit verhaal.
lees meer...

13 januari 2016 - LET OP: Code95 deadline nadert
Het is alweer 2016 en dat betekent dat de klok steeds sneller begint te tikken wanneer we het over Code 95 hebben, oftewel de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.
lees meer...

8 december 2015 - Wijziging VLG door nieuwe tunnels
De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is met ingang van 19 november gewijzigd in verband met de toevoeging van twee nieuwe tunnels.
lees meer...

4 november 2015 - Vrijstelling volgens ADR
Zoals algemeen bekend dient het vervoer van gevaarlijke stoffen te voldoen aan de regels van het ADR. In bepaalde gevallen is een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van het ADR mogelijk en daar kan het voor de partijen die niet alle dagen met gevaarlijke stoffen te maken hebben een soms schimmige wereld worden.
lees meer...

5 oktober 2015 - Inspectie vervoer gevaarlijke stoffen bij ziekenhuizen
ILT voert dit najaar en in 2016 inspecties uit bij ziekenhuizen en particuliere klinieken.
lees meer...

5 oktober 2015 - Vrijstellingen binnen het ADR? Hoe zat het ook alweer?
Vervoer van gevaarlijke stoffen met voldoen aan het ADR, maar waar vinden we de vrijstellingen?
lees meer...

28 september 2015 - Goedkope heftruckopleidingen gevaarlijk
Steeds meer Nederlanders proberen hun rijvaardigheden in en om het magazijn bij te spijkeren door het volgen van goedkope, snelle heftruckopleidingen die uiteindelijk duurkoop blijken te zijn.
lees meer...

1 september 2015 - Workshop Groener Schoner en Slimmer met Brandstof
Op 17 september en 5 oktober as. organiseren wij een Workshop Groener Schoner en Slimmer met Brandstof
lees meer...

13 juli 2015 - Nieuwe regels voor bedrijven die met Gevaarlijke Stoffen werken
Vanaf 8 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken
lees meer...

6 juli 2015 Vrijstelling Code 95 <12 uur vervallen
Het Ministerie heeft middels een brief aangegeven aan de brancheorganisaties dat de vrijstelling voor Code95 voor het rijden <12 uur komt te vervallen.
lees meer...

30 juni 2015 - Let op: vakantiekrachten!
Met de start van het vakantiewerkseizoen worden weer veel onervaren jongeren tijdelijk ingezet voor allerlei magazijnwerkzaamheden.
lees meer...

22 juni 2015 Jaaroverzicht Nascholing Code 95 alleen nog digitaal
Het CBR verstuurt de jaarlijkse overzichten met gevolgde Code 95 cursussen niet meer rechtstreeks naar de chauffeurs.
lees meer...

15 juni 2015 Nieuwe ADR per 1-7-2015 van kracht
Per 1-7-2015 wordt het nieuwe ADR van kracht. Tot op heden werd nog gebruik gemaakt van de overgangsregeling.
lees meer...

21 april 2015 NIWO waarschuwt
Geen vergunningbewijs in de auto kan leiden tot boetes!
lees meer...

2 maart 2015 Nieuwe ADR - boeterichtlijn van kracht
Met ingang van 1 maart 2015 wordt de ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Hiermee komt de Richtlijn uit 2011 te vervallen.
lees meer...

18 februari 2015 Nieuwe regels tachograaf
Op 2 maart treedt een nieuwe tachograafverordening in werking
lees meer...

5 februari 2015 - Wijzigingen schriftelijke instructies
De schriftlijke instructie, ook wel gevarenkaart, voor ADR-vervoer is gewijzigd. De huidige kaart is nu nog te gebruiken tot 1 juli 2017.
lees meer...

28 januari 2015 Definitieve regeling Code95 oudere chauffeurs
De diverse branche-organisaties en betrokken vakbonden hebben gisteren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aanvullende informatie gekregen over de gevolgen van deze wijziging.
lees meer...

19 januari 2015 Patronaal attest niet langer nodig vanaf 2 maart as
Het patronaal attest (verklaring van activiteiten) is vanaf 2 maart a.s. niet meer verplicht
lees meer...

7 januari 2015 Ook SOOB in 2015!
Het beleid van SOOB voor scholingssubsidies wordt voortgezet in 2015. Een van de grootste veranderingen is nu ook de verstrekking op herhalingsopleidingen zoals ADR.
lees meer...

19 december 2014 Samen op weg naar een veilig 2015
Wij zijn verheugd en trots te melden dat we recentelijk ons bedrijf hebben uitgebreid met twee zusterbedrijven EOS BV en EurAtex BV uit Hengelo (G). Tevens zijn de bedrijfsactiviteiten en het personeel sinds kort onderbracht op onze centraal gelegen locatie in Duiven pal aan de A12.
lees meer...

12 december 2014 Subsidieregeling behoud Vakbekwaamheid versoepeld
De regeling voor werkloze chauffeurs, kraanmachinisten en logistiek medewerkers om wettelijk verplichte scholing te volgen is versoepeld.
lees meer...

11 nov. 2014 Wijziging vrijstelling Code 95 oudere chauffeurs
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 moeten volgens Europese Commissie voldoen aan de Code 95 Richtlijn vanaf voorjaar 2015
lees meer...

10 november 2014 Risico-Inventarisatie in Transport en Logistiek
Uit inspecties - die plaatsvonden van 2011 tot en met 2013 - blijkt dat werknemers in de sector Transport en Logistiek blootstaan aan verschillende risico’s.
lees meer...

31 oktober 2014 Kamer wil goedkopere tachograafkaarten
De Tweede Kamer wil dat Kiwa de prijs voor tachograafkaarten verlaagt. De Tweede Kamerleden Bisschop, Dik-Faber, De Rouwe en Madlener dienden hiervoor een motie in.
lees meer...

20 oktober 2014 Meer bemoeienis veiligheid Inspectie SZW
De verladers in Nederland vinden het onverstandig dat de Inspectie SZW van plan is om een ‘minder meedenkende rol’ te spelen. Bedrijven die hulp kregen van SZW, ervoeren dit namelijk als zeer positief.
lees meer...

01 oktober 2014 Uitstel Code95 Nederlandse Chauffeurs
Er zijn de laatste tijd geruchten en daadwerkelijke voorvallen van chauffeurs die in het buitenland beboet worden voor het niet op orde hebben van Code95
lees meer...

26 september 2014 B2B De Liemers - 30 september 2014 - Duiven
Bezoek ons, vind de 25 risico's en maak kans op een leuke en veilige prijs!
lees meer...

2 september 2014 B2B De Liemers - 30 september 2014 - Duiven
Het is alweer zover! DE ondernemersbeurs van de Achterhoek en De Liemers vindt weer plaats op 30 september aanstaande in Duiven!
lees meer...

29 juli 2014 - Helft taxisector heeft nog geen BCT, eerste boetes uitgedeeld
Ruim de helft van de taxisector heeft nog geen Boordcomputer Taxi (BCT) ingebouwd. De eerste boetes zijn uitgedeeld.
lees meer...

28 juli 2014 Geen gevaarlijke stoffen bij brand in Wilp
WILP (ANP) - Er zijn vermoedelijk geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand die zaterdag heeft gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf bij Wilp (Gelderland).
lees meer...

28 juli 2014 Nieuwe overeenkomst ADR - Afvalstoffen
In de Staatscourant 2014, 20694 is de multilaterale overeenkomst M275 gepubliceerd, voor het explosiedrukgolfbestendig ontwerpen van druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen).
lees meer...

16 juli 2014 - Stijging boetes voor onjuist gebruik tachograaf
Onlangs is een chauffeur in Frankrijk beboet met Eur 2.970 omdat deze chauffeur niet aan het begin en het einde van zijn dagelijkse werkperiode de landcode heeft ingevoerd in de digitale tachograaf.
lees meer...

14 juli 2014 Explosie Beuningen
BEUNINGEN (gld) - Maandagmiddag werd een explosie gemeld bij een bedrijf aan de Platinawerf in Beuningen.
lees meer...

7 juli 2014 - Ontruiming na calamiteit met waterstofperoxide
In Almelo is onlangs een magazijn ontruimd nadat een vat met waterstofperoxide was geknapt
lees meer...

5 juli 2014 - Vrachtauto met busjes deodorant in brand
De A73 tussen Vierlingsbeek en Boxmeer richting Nijmegen is vrijdag een tijdje dicht geweest. Bij Boxmeer stond een vrachtwagen met busjes deodorant in brand.
lees meer...

3 juli 2014 - Dodelijk ongeval met heftruck in Hengelo(O)
Bij een ernstig bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Europalaan in Hengelo is rond half zeven vanmorgen een 50-jarige man uit Hengelo om het leven gekomen.
lees meer...

2 juli 2014 - Dieselverbruik transport moet verder omlaag
Hoewel hernieuwbare LNG voor de toekomst de brandstof is voor het vervoer op de lange afstand en het zwaar transport, blijft de conventionele diesel nog lang domineren.
lees meer...

30 juni 2014 - Inspectie intensiveert komende jaren tachograaffraude
De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat de komende jaren strenger controleren op tachograaffraude. Van incidenten is volgens de Inspectie al lang geen sprake meer. De Inspectie schrijft dit in haar meerjarenplan 2014-2018.
lees meer...

7 mei 2014 - Geen eigen vervoer gevaarlijke stoffen, toch veiligheidsadviseur nodig
Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur beschikken
lees meer...

24 april 2014 - Drie op de tien ADR transporten niet in orde bij controle
Bij een controleactie op het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) in de Benelux bleken drie op de tien gecontroleerde voertuigen niet in orde. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vrijdag.
lees meer...

7 april 2014 - Pas op voor boetes! Route gevaarlijke stoffen Den Haag klaar

lees meer...

5 april 2014 - Ongeval tijdens ladingzekeren
WAGENINGEN - Op de Vadaring in Wageningen is donderdagmiddag een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Letland bij een ongeval overleden.
lees meer...

28 maart 2014 - Altijd op zoek naar de juiste Schriftelijke Instructie?
Kent u dat gevoel? Zending met ADR goederen gereed voor laden, documenten prima voor elkaar en dan komt er een buitenlandse chauffeur laden.
lees meer...

19 maart 2014 - Is een heftruckcertificaat verplicht?
Vanuit Arbowetgeving wordt deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist.
lees meer...

3 maart 2014 - Duo valt hoog van heftruck op bedrijfsfeest

lees meer...

27 februari 2014 - Flinke stijging ladingdiefstallen
Het aantal aangiften van ladingdiefstal uit vrachtwagens of een poging daartoe, is vorig jaar flink toegenomen. TLN roept op tot maatregelen.
lees meer...

Afgevallen lading zorgt voor problemen (4-2-2014)

lees meer...

Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.
lees meer...

Man overleden bij ongeval heftruck

lees meer...

Meer handhaving IL&T veiligheidsadviseurs

lees meer...

Europees akkoord digitale tachograaf gemiste kans
TLN en EVO zijn ontevreden met de Europese plannen voor een nieuwe digitale tachograaf. Het Europees Parlement stemde woensdag tot onvrede van beide organisaties in met het voorstel voor een nieuwe technische upgrade voor tachografen die de rij en rusttijden digitaal registreert.
lees meer...

Twee ton boete voor dodelijk ongeluk

lees meer...

Chauffeur gevaarlijke stoffen mag niet gemakzuchtig zijn.

lees meer...

Zwaar gewond na val uit Hoogwerker

lees meer...

Meer gevaarlijke bedrijven voldoen
Na de Moerdijkbrand in 2011 bleek dat er veel mis was met de opslag van gevaarlijke stoffen
lees meer...

Beveiligingsopleiding Medewerker Luchtvracht en Opleiding Veiligheidsadviseur RID een succes!
16 April 2013
lees meer...

Kampioen!!
15 april 2013
lees meer...

Dames 1 afdeling handbal zaterdag kampioen!?
10 April 2013
lees meer...

Rechter: Onveilig gedrag reden voor ontslag
19 september 2012
lees meer...

Diverse gebreken tijdens controle vervoer gevaarlijke stoffen.
19 September 2012
lees meer...

Vaak gebreken bij vervoer gevaarlijke stoffen
11 Juli 2012
lees meer...

ILenT - Ontwikkelingen
5 Juni 2012 - De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt scherp toezicht op niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en hun onderaannemers.
lees meer...

Handbalsters WESEPE pakken voor 2de jaar op rij de beker !
4 Juni 2012 - Wesepe mocht zaterdagavond voor het tweede jaar op rij de champagnefles ontkurken. De Sallandse ploeg won in de finale in Gorssel - net als vorig jaar - van Pacelli uit Ziewent.
lees meer...

Chinezen dood door giftige stoffen
3 Juni 2012
lees meer...