192 Bedrijfshulpverlening herhaling budget
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een certificaat of diploma "Basisopleiding Bedrijfshulpverlener" en in het kader van de wettelijke verplichting zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dient op te frissen.
Cursusinhoud
Het opfrissen en beoordelen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken van de BHV-er.
Cursusduur
De cursus duurt circa 5 1/2 uur.
Examen
Aan het eind van de cursus volgt een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het herhalingscerificaat BHV. De geldigheidsduur van het diploma is 1 jaar.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven in Duiven en Baak. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 16 deelnemers. Deze cursus kan uitsluitend per groep aangemeld worden. Geldig cerificaat of diploma "Basisopleiding Bedrijfshulpverlener" Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.
Extra informatie
Er zijn meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.