191 Bedrijfshulpverlening herhaling praktijkgericht
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van een certificaat of diploma "Basisopleiding Bedrijfshulpverlener" en in het kader van de wettelijke verplichting zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dient op te frissen.
Cursusinhoud
Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding, ontruiming en communicatie, door middel van praktijkgerichte training.
Cursusduur
De cursus duurt 1 dag (2 dagdelen).
Examen
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het herhalingscerificaat Bedrijfshulpverlener van het NI-BHV. De geldigheidsduur van het diploma is 1 jaar.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en in Baak. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Geldig certificaat of diploma "Basisopleiding Bedrijfshulpverlener". Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.
Extra informatie
Er zijn meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.