171 Professioneel chauffeur N149(2)
De chauffeur dient zich bewust te worden van het belang om 'professioneel' te handelen. Dat wil zeggen: handelen naar de afspraken en verwachtingen van de werkgever en de klant. De chauffeur zal in de dagelijkse uitvoering van het werk bewuster handelen en een professionele indruk maken.
Cursusinhoud
Binnen deze cursus zullen onder andere theorielessen worden gegeven over professionaliteit in de praktijk en beroepshouding, bedrijfsorganisatie en logistiek, bedrijfsprocedures m.b.t. uitvoering van het werk, administratieve afhandeling m.b.t. uitvoering in het werk, kwaliteit van dienstverlening, klantvriendelijk en klantgericht werken en theorieonderwerpen Fysieke belasing N71. Praktijklessen zullen gaan over onderwerpen als klantvriendelijk en klantgericht werken, bedrijfsprocedures m.b.t uitvoering van het werk (zoals afhandeling van klachten, afhandeling rembours, sleutelklanten, kledingvoorschriften enz.). Ook administratieve afhandeling m.b.t. uitvoering van het werk (invullen diverse formulieren, zoals laadlijsten, temperatuur
Cursusduur
De cursus duurt 14 uur.
Examen
Bij deze cursus hoort geen examen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
Het maximaal aantal deelnemers moet didactisch verantwoord zijn voor deze cursus.
Extra informatie