173 Chauffeur Alternatieve Brandstoffen
De chauffeur moet veilig bij en met een voertuig met alternatieve brandstoffen en vulinstallatie kunnen werken en de voordelen van alternatieve brandstoffen kunnen overdragen aan anderen.
Cursusinhoud
Theorielessen zullen onder andere gaan over de componenten van het vulstation en het voertuig, de eigenschappen van de brandstof, de veiligheidaspecten van de brandstof en de werking van het aardgasvulstation en de toepassing ervan. In de praktijkles zullen deelnemers onder andere aanwezig zijn bij het vullen van een aardgasvoertuig.
Cursusduur
De cursus duurt 7 uur.
Examen
Bij deze cursus hoort geen examen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
Het maximaal aantal deelnemers moet didactisch verantwoord zijn voor deze cursus.
Extra informatie