176 Veiligheid N167(1)
De cursist heeft inzicht gekregen in de statistieken aangaande ongevallen en schadelast. Hij weet welke ongevallen het meeste voorkomen en kan deze verklaren en weerleggen. De cursist kent de relatie tussen schadelast en bedrijfsresultaat. Hij kent de veiligheidsstystemen en weet deze op de juiste wijze te gebruiken.
Cursusinhoud
Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen zijn ongevalcijfers en schadecijfers, risico's, de rol van de chauffeur, het organiseren van het werk en veiligheidssystemen van de vrachtauto/bus.
Cursusduur
De cursus duurt 7 uur.
Examen
Bij deze cursus hoort geen examen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
Het maximaal aantal deelnemers moet didactisch verantwoord zijn voor deze cursus.
Extra informatie