177 Veilig werken langs de weg N134(1)
De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en de problematiek bij wegafzettingen. Hij voldoet aan de wettelijke Arbo-opleidingseisen en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B.
Cursusinhoud
Theorielessen zullen onder andere gaan over het plaatsen en verwijderen van afzettingen, veiligheid bij werken langs de weg, omgaan met weggebruikers, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, veiligheidskleding en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's).
Cursusduur
De cursus duurt 7 uur.
Examen
Bij deze cursus hoort geen examen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
Het maximaal aantal deelnemers moet didactisch verantwoord zijn voor deze cursus.
Extra informatie