Preventiemedewerker
De basiscursus waarbij uw medewerker of uzelf een pro-actieve rol krijgt binnen uw organisatie voor het (herk)kennen van veiligheid op de werkvloer. Per 1 juli is deze functionaris verplicht en deze heeft de schone taak uw medewerkers een veiliger werkomgeving te bieden
Cursusinhoud
Tijdens de cursus komt oa. aan bod: • Specifieke kennis van Arbo risico’s, zoals bijvoorbeeld fysieke belasting of machineveiligheid • zorgen voor dagelijkse veiligheid op de werkvloer, risico’s herkennen binnen de organisatie • Veiligheid omtrent intern transport, maar ook tijdens laden en lossen • het geven van voorlichting over bediening en onderhoud van apparaten • het bewaken van het juiste gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen • het geven van instructie over het werken met gevaarlijke stoffen • (her)kennen van Atex omgevingen (indien van toepassing op uw organisatie) • het assisteren bij uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie • wat te doen bij ca
Cursusduur
1 dag
Examen
De cursusdag wordt afgesloten met een toets
Cursuslocatie
Duiven of In Company
Deelname en vooropleiding
Voor deze cursus zijn geen vereisten qua vooropleiding. Een gezond gevoel voor veiligheid is prettig
Extra informatie