141 Veiligheidsadviseur Weg-Spoorvervoer hercertificering
Het certificaat voor Veiligheidsadviseur heeft een geldigheidsduur van 5 jaren. Voor verlenging van het certificaat moet hetzelfde examen worden afgelegd als voor de initiële afgifte. De kandidaten kunnen vanaf 1 jaar voor het verstrijken van de geldigheid van het bestaande certificaat deelnemen aan het verlengingsexamen. De oorspronkelijke geldigheidsdatum blijft gehanteerd.
Cursusinhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld: Wetgeving, classificatie, identificatie, tankvoorschriften, kenmerken en etikettering van het transportmiddel, bouw en uitrusting van het transportmiddel, behandeling van de lading, documenten, verpakkingen, procedures voor verzending, Nederlandse bepalingen en veiligheid
Cursusduur
De cursus duurt 6 dagdelen voor het gemeenschappelijke deel en de modaliteit wegvervoer. De cursusduur is exclusief en examen.
Examen
De opleiding wordt afgesloten met het examen Veiligheidsadviseur. Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (20 voor het gemeenschappelijke deel en 20 voor de modaliteit wegvervoer).
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Cursist dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veiligheidsadviseur Wegvervoer.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 21. Er zijn branchespecifieke subsidies mogelijk. Wij kunnen voor u de meest recente wetboeken verzorgen á € 140,-(excl.BTW)