184 VCA 1e N19(2)
Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat. Medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.
Cursusinhoud
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: De Arbo-wet en ongevallentheorie, Gevaarlijke stoffen, Gereedschap, Hijsen, tillen en lopen, Werken op hoogte, Werkvergunningen en besloten ruimten, Persoonlijke beschermingsmiddelen
Cursusduur
De cursus duurt 4 dagdelen à 4 uren. De cursusduur is exclusief het examen.
Examen
De cursus wordt afgesloten met een gecertificeerd examen van 1 uur via een erkende examenorganisatie. De cursist krijgt na behalen van het examen een op de man uitgereikt certificaat/diploma.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocaties te Duiven, Wesepe en Amsterdam. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 14. Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.