184 VCA 1e U05-2
Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat. Medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.
Cursusinhoud
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: De Arbo-wet en ongevallentheorie, Gevaarlijke stoffen, Gereedschap, Hijsen, tillen en lopen, Werken op hoogte, Werkvergunningen en besloten ruimten, Persoonlijke beschermingsmiddelen
Cursusduur
De cursus duurt 1 dag. De cursusduur is exclusief het examen.
Examen
De cursus wordt afgesloten met een gecertificeerd examen van 1 uur via een erkende examenorganisatie. De cursist krijgt na behalen van het examen een op de man uitgereikt certificaat/diploma.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocaties te Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus incompany worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 7. Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.