165 Lading Zekeren U03-1
Bij transport over de weg treden tijdens het remmen, optrekken en in bochten, krachten op die de te vervoeren lading onverwacht en ongewild beïnvloeden. (Ver)schuivende lading heeft niet alleen invloed op de lading zelf, beschadiging, of op auto en inzittenden, maar ook op het overige wegverkeer waardoor er levens te betreuren zijn en alleen al in Nederland tientallen miljoenen euro’s schade zijn. Bij ruim 20% van de ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn, is de oorzaak terug te voeren op gebrekkige en onvoldoende ladingzekering. De Wet zegt dat transportondernemer, eigenaar of houder en bestuurder van een voertuig verantwoordelijk zijn voor een deugdelijke ladingzekering.
Cursusinhoud
Kandidaat kent aan de hand van wetgeving de rechten en verplichtingen van de transportondernemer en de afzender. Hij heeft inzicht in begrippen wrijvingskrachten, massa en de eenheid Newton. Kent omstandigheden wanneer lading moet worden gezekerd en weet het belang van een goede lastverdeling van het voertuig. Heeft kennis van het begrip Europese constructienorm en kent de ongeschiktheid van schuifzeilen als onderdeel van de ladingzekering,
Cursusduur
De cursus lading zekeren duurt 1 dag van 7 uren en telt mee in het kader van de nascholing vakbekwaamheid voor chauffeurs.
Examen
Aan het eind van de cursus volgt een theorie- en praktijkexamen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er is geen vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 7. Er zijn branchespecifieke subsidies mogelijk.