Veilig werken met Meeneemheftruck
De cursus is bestemd voor chauffeurs die een vrachtauto besturen, welke is voorzien van een meeneemheftruck. De meeneemheftruck kent enkele specifieke eigenschappen, die anders zijn dan die van een heftruck. Het certificaat is maximaal 5 jaar geldig en valt binnen de EU-richtlijn Chauffeurs Vakbekwaamheid.
Cursusinhoud
Theorie: Arbowet, stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling Praktijk: Rijklaarcontrole, Bediening van de meeneemtruck, Oriëntatie op de omgeving.
Cursusduur
De cursus duurt 2 dagdelen à 4 uren.
Examen
De cursus wordt met een interne toetsing afgesloten. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van het examen een certificaat. Voor het verstrijken van de afloopdatum zal hercertificering moeten plaatsvinden.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 4 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 7. Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.