300 Basisopleiding Taxichauffeur
De Basisopleiding Taxichauffeur is het wettelijk verplichte deel om taxichauffeur te worden. Na het met goed gevolg afleggen van de examens ontvangt de taxichauffeur het CCV Chauffeursdiploma Taxi. Naast het diploma moet de kandidaat taxichauffeur beschikken over een bewijs van gedrag en een geneeskundige verklaring van een ARBO-arts.
Cursusinhoud
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. De volgende onderwerpen worden behandeld: Klantgerichtheid en beroepshouding, klachtenprocedures, administratie, ritvoorbereiding, wet- en regelgeving, communicatie, conflictsituaties, oplossen van storingen, voertuigcontrole, veilige, comfortabele en professionele verkeersdeelname, stratenkennis, route en rijtijd.
Cursusduur
De theoriecursus duurt 4 dagdelen en 1 dagdeel praktijk. Dagdeel is 4 uren. De cursusduur is exclusief het examen. Elke woensdagmiddag wordt theorieles gegeven. Cursisten die niet werkzaam zijn binnen de taxibranche krijgen 1 dagdeel extra praktijkles. In overleg kan de praktijkcursus op de avonden dan wel op zaterdagen worden gegeven.
Examen
De theorie en de praktijk worden afzonderlijk van elkaar geëxamineerd op een landelijke CCV/CBR-lokatie. Het Projectbureau verzorgt voor u de examenaanvraag.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte voor de theorielessen bedraagt maximaal 15 deelnemers. De praktijklessen worden met maximaal 3 personen tegelijk gehouden. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Cursisten kunnen gebruik maken van een auto van het Projectbureau.(€ 220,- Excl.BTW) Het cursusgeld voor cursisten, die niet werkzaam zijn binnen de taxibranche, wordt verhoogd met € 105,- (Excl. BTW) Taxibedrijven kunnen gebruik maken van ESF-subsidie via het Sociaal Fonds Taxi.