180 Criminaliteitspreventie U07-1
Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor industrie en de verzekeraars. Hierbij tellen wij nog niet eens de schade van de transportbedrijven door het niet kunnen nakomen van tijdige levering van de goederen. De cursus is bestemd voor operationeel medewerkers, zoals chauffeurs, warehousemedewerkers en kantoorpersoneel, en operationeel leidinggevenden, zoals loodsbazen en wagenparkbeheerders.
Cursusinhoud
Cursist krijgt inzicht in: Criminaliteitspreventie in het wegtransport, Ladingdiefstallen, Voertuigdiefstal, tankpasfraude en dieseldiefstal.
Cursusduur
De cursus duurt 1 dag à 7 uur en telt mee in het kader van de nascholing vakbekwaamheid voor chauffeurs.
Examen
De cursus wordt met een theorie- en praktijkexamen afgesloten.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er is geen vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. De loonsuppletie geld alleen op werkdagen, maandag tot en met vrijdag. Er zijn ook meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.