211 Veilig werken met Elektrische Pallet Truck
De cursus is bestemd voor medewerkers die orders verzamelen met behulp van een Elektrische Pallet Truck. De EPT kent enkele specifieke eigenschappen, die anders zijn dan die van een heftruck. Het certificaat is maximaal 5 jaar geldig.
Cursusinhoud
Theorie: Arbowet en veiligheidsvoorschriften van de EPT. Praktijk: Rijklaarcontrole, Bediening van de EPT aan de hand van praktijkopdrachten.
Cursusduur
De cursus duurt 1 dagdeel à 4 uur.
Examen
De cursus wordt met een interne toetsing afgesloten. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van het examen een certificaat. Voor het verstrijken van de afloopdatum zal hercertificering moeten plaatsvinden.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat maximaal uit 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.