105 ADR Basis + Tank Klasse 1 + Klasse 7 (verlenging) U01-4
De chaufffeur met een ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 en Klasse 7 moet elke 5 jaren zijn certificaat verlengen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's en containers dienen in bezit te zijn van het ADR-certificaat Basis + Tank. Als de chauffeur tevens ontplofbare- en radioactieve stoffen vervoerd dient hij tevens de aantekening Klasse 1 en Klasse 7 te bezitten. De cursist leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en is tevens in staat om deze in de praktijk toe te passen. Hij of zij kan tevens deskundig en met gezag optreden bij ongevallen.
Cursusinhoud
Wettelijke voorschriften; Wet vervoer gevaarlijke Stoffen. Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen. Eisen aan voertuig en uitrusting. Regels voor het vervoer, laden en lossen. Documenten bij het vervoer. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Cursusduur
De cursus duurt 6 dagdelen à 4 uren. De cursusduur is exclusief het examen.
Examen
De cursus wordt afgesloten met een CCV-examen. Het examen wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. Bij voldoende resultaat wordt het ADR-certificaat Basis + tank + Klasse 1 en Klasse 7 uitgereikt. De cursist is verplicht om alle lessen te volgen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocaties in Duiven, Wesepe Almelo, Hardenberg en Amsterdam. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 20 deelnemers. Cursist dient in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 14. Er zijn meerdere branche specifieke subsidies mogelijk.