183 EHBO 1e U21-1
De EHBOér is in staat om bij ongeval of calamiteit de eerste hulp te verlenen. Hij voert die taak uit tot het moment van de aankomst van de hulpverleningsdiensten.
Cursusinhoud
Cursusonderdelen: verlenen van eerste hulp bij stoornissen in het bewustzijn, ademhaling, stilstand van bloedsomloop, ernstige uitwendige bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden, kneuzingen en verstuikingen, oogletsel, enz. enz..
Cursusduur
De cursus duurt 4 dagdelen à 4 uren. De cursus valt onder de toetselementen van het Oranje Kruis met inzet van lotusslachtoffers.
Examen
Aan het eind van de cursus volgt een examen.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocaties te Duiven, Baak, Wesepe en Amsterdam. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Uren in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid: 14. Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.