209 Veilig werken met Vorkheftruck Niveau 2
De cursus is bestemd voor vorkheftruckbestuurders die werkzaam zijn in een warehouse, magazijn en/of een expeditiebedrijf. Tevens is de cursus bestemd voor vrachtautobestuurders, die regelmatig een vorkheftruck bedienen.
Cursusinhoud
Veiligheidsaspecten (Al-14 en Arbo-wet) Aanvangscontrole en onderhoud Vakkennis, Bediening en besturing. Lastberekening en –grafiek. Bediening hydraulisch systeem. Algehele inspectie. Kennis van pallets, boxpallets, brede lasten e.d.. Verkeersvoorschriften en milieu. Laden lossen van containers/laadbakken. Stapelen, pallet- en inrijstelling. Onderhoud batterij en verbrandingsmotor
Cursusduur
De cursus vorkheftruck duurt 4 dagdelen à 4 uren, inclusief de toetsingen.
Examen
Aan het eind van de cursus volgt een theorie- en praktijkexamen. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van deze examens een certificaat/pasje van het Projectbureau.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en Wesepe. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.