221 Veilig werken met Hoogwerker OND-N109
De cursus is bestemd voor personen die in het dagelijks werk, gebruik maken of moeten maken van een hoogwerker. De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar.
Cursusinhoud
Theorie: Wettelijke eisen en Arbeidsomstandigheden. Soorten hoogwerkers met bijbehorende specificaties, Algemene bepalingen mbt het systeem (keuring etc),werking van hoogwerker,technische basiskennis van het systeem, bediening en veiligheidsaspecten. Praktijk: gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten, opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto.
Cursusduur
De cursus duurt 2 dagdelen, inclusief de toetsingen.
Examen
De opleiding wordt met een interne toetsing afgesloten. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van het theorie- en praktijkexamen een certificaatpasje van het Projectbureau. De geldigheidsduur van het diploma is 5 jaar.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Duiven en in Woerden. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat maximaal uit 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Subsidies zijn afhankelijk van de branche waarin men werkzaam is.