400 Veilig werken met Shovel
De cursus is bestemd voor personen die in het dagelijks werk, gebruik maken of moeten maken van een shovel. De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar.
Cursusinhoud
Theorie: Wettelijke eisen en Arbeidsomstandigheden. Soorten shovels met bijbehorende specificaties, Algemene bepalingen mbt het systeem (keuring etc),werking van shovel,technische basiskennis van het systeem, bediening en veiligheidsaspecten. Praktijk: gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten.
Cursusduur
De cursus duurt 2 dagdelen, inclusief de toetsingen.
Examen
De opleiding wordt met een interne toetsing afgesloten. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van het theorie- en praktijkexamen een certificaatpasje van het Projectbureau. De geldigheidsduur van het diploma is 5 jaar.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven in Woerden. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat maximaal uit 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Subsidies zijn afhankelijk van de branche waarin men werkzaam is.