403 Veilig werken met de Minigraver
Aan bedieners van een Minigraver worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig werken.Tijdens de cursus leert de onervaren cursist veilig te werken met de Minigraver.
Cursusinhoud
Theorie: Wet- en Regelgeving, Uitrustingsstukken,Persoonlijke beschermingsmiddelen. Praktijk: Opstellen, Bediening, Wisselen hulpstukken, Reinigen, Werken langs de weg.
Cursusduur
De cursus duurt 2 dagdelen, inclusief de toetsingen.
Examen
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van het examen een certificaatpasje van het Projectbureau. De geldigheidsduur van het diploma is 5 jaar.
Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven in Woerden. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Subsidies zijn afhankelijk van de branche waarin men werkzaam is.