220 Veilig werken met de Hoogbouwtruck (OVT)
De cursus is bestemd voor Hoogbouwtruckbestuurders die werkzaam zijn in een warehouse, magazijn.
Cursusinhoud
Veiligheidsaspecten (Al-14 en Arbo-wet) Aanvangscontrole en onderhoud Vakkennis, Bediening en besturing. Lastberekening en –grafiek. Bediening hydraulisch systeem. Algehele inspectie. Kennis van pallets, boxpallets, brede lasten e.d.. Verkeersvoorschriften en milieu. Laden lossen van containers/laadbakken. Stapelen, pallet- en inrijstelling. Onderhoud batterij en verbrandingsmotor
Cursusduur
De cursus duurt 2 dagdelen à 4 uren, inclusief de theorie- en praktijktoets.
Examen
De opleiding wordt afgesloten met theorie en praktijktoets. De cursist ontvangt na het met goed gevolg afleggen van theorie- en praktijktoets certificaat/pasje van het Projectbureau.
Cursuslocatie
Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kan de cursus in-company worden gegeven.
Deelname en vooropleiding
De cursusgrootte bestaat maximaal uit 6 deelnemers. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Extra informatie
Bedrijven die bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds, komen in aanmerking voor een stimuleringspremie en een loonsuppletie van € 25,- per dagdeel. Daarnaast zijn er meerdere branchespecifieke subsidies mogelijk.